Kardiolog Głogów

Poradnia Kardiologiczna Wojciech Tanecki

dr n.med.Wojciech Tanecki
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Kardiolog - ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Wojciech Tanecki -
specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista kardiolog. Absolwent wrocławskiej Akademii Medycznej, wyższej uczelni, z którą związał swą późniejszą karierę.

Po ukończeniu studiów w 1999 roku (z wynikiem bardzo dobrym), rozpoczął staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu. Od 2001 pracował w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2005 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska dotyczyła nadciśnienia tętniczego i jego powikłań, nosiła tytuł: "Badania nad udziałem układu renina­angiotensyna­aldosteron oraz rolą bradykininy w patogenezie przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne").

Rok później, czyli w 2006 r., uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Kolejne lata poświęcił na pogłębianie wiedzy w zakresie kardiologii, zdobywajc doświadczenie w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej, kończąc też staż dotyczący wad serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2009 r. otrzymał tytuł specjalisty kardiologa. Rok później zdobył Indywidualną Akredytację II stopnia w zakresie USG serca(echokardiografii).

Dr n med. specjalista kardiolog Wojciech Tanecki przyjmuje w Centrum Kardiologicznym i Poradni Specjalistycznej CARDIA w Głogowie.

Lekarz wykonuje:


Badanie USG serca, pozwalające ocenić budowę i czynność serca;

USG tętnic dogłowowych, czyli ocena ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych łącznie z przepływami przez te tętnice;

EKG wysiłkowe, wykorzystywane głównie w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca;

Holterowski zapis EKG 3 i 12 -odprowadzeniowy z czasem rejestracji od 24 do 96 godzin;

Automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, pozwlający na szybką ocenę pacjentów pod kątem występowania nadciśnienia tętniczego jak też ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia;

Stress Echo (echokardiograficzne badanie obciążeniowe), badanie wykorzystywane w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, często pozwalające na dokładną lokalizację obszaru niedokrwienia ;

Badanie snu, wykorzystywane w diagnostyce bezdechu śródsennego;

Spirometria, badanie określające parametry wentylacji płuc.Warto zobaczyć: