Zespół specjalistów do Państwa dyspozycji

WYKONYWANE BADANIA


USG serca


USG tętnic dogłowowych


USG tętnic kończyn dolnych


USG żył kończyn dolnych


USG jamy brzusznej


EKG spoczynkowe


EKG wysiłkowe


Holterowski zapis EKG Automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego


Echokardiograficzne badanie obciążeniowe (Stress Echo)


Spirometria


Badanie snu